1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu poprawę jakości usług świadczonych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej mieszkańcom miejscowości Dorohusk - Osada, Turka i Zalasocze, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
- budowa zbiorowego systemu zapotrzebowania w wodę 5,206 km,
- budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 4,634 km.

1

Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze - etap I

 Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt: "Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze - etap I" w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 planowana realizacja operacji lipiec 2017 – lipiec 2018 r. całkowita wartość zadania wynosi 4 152 467,69 zł, kwota dofinansowania 1 772 844 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Planowana jest budowa sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Dorohusk – Osada, Turka i Zalasocze, o długości 5,206 km, 119 przyłączy, oraz sieć kanalizacyjna o długości 4,634 km, 39 przyłączy kanalizacyjnej.