GOD UE

Lista projektów :
> Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
> Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk
> Budowa hali i termomodernizacja ZSO w Dorohusku
> Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Okopy i Kolonia Okopy Gmina Dorohusk
> Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Gminy Dorohusk
> Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym
> Kużnia Sukcesu
> Projekt "LEPSZY START"
> Indywidualizacja drogą do rozwoju umiejętności uczniów
> Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Brzeźnie. Gmina Dorohusk
> Przebudowa drogi gminnej Turka - Ostrów, Michałówka - Ostrów
> Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dorohusk w ramach wieloletniego zadania „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk – Etap I"
> Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku
> Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze - etap I
> Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego – zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wraz z otoczeniem
> Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda”  w Dorohusku rozpoczęła realizację projektu „SENSORYCZNA EKSPEDYCJA” 
> Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Dorohusku rozpoczęła realizację projektu „SMART GIMNAZJUM"