Odpady komunalne

Uchwały Rady Gminy Dorohusk

Uchwały Rady Gminy Dorohusk dotyczące spraw gospodarki odpadami komunalnymi, segregowania odpadów i opłat.

Więcej...

2016.03.18 Mobilny zbiór odpadów komunalnych

UWAGA !!!
MIESZKAŃCY GMINY DOROHUSK

W dniu 14.04.2016r. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbędzie się mobilny zbiór odpadów takich jak:
odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( KOMPLETNY), przeterminowane leki i chemikalia, akumulatory, opony, opakowania po farbach, tonery, tusze, baterie, świetlówki.

Więcej...

2015.09.18 Mobilny zbiór odpadów

3

Więcej...

2015.06.29 Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

heada

Więcej...

2015.05.21 Rejestr działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dorohusk

   

2015.04.14 Zbiórka odpadów komunalnych

UWAGA !!!
MIESZKAŃCY GMINY DOROHUSK

   W dniach 14,15 maja 2015 r. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbędzie się mobilny zbiór odpadów takich jak: odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), budowlano-remontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, akumulatory, opony, opakowania po farbach, tonery, tusze, baterie, świetlówki.

Więcej...

2014.12.11 Zbiórka popiołów

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o. o.
z/s Kol. Okopy
INFORMUJE
O ZBIÓRCE POPIOŁÓW
(w workach)

Więcej...