Odpady komunalne

2014.11.06 DEKLARACJA ŚMIECIOWA

DEKLARACJA ŚMIECIOWA

• Urząd Gminy w Dorohusku przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji w przypadku, narodzin dziecka lub śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji.

Więcej...

2014.11.06 Zbiórka popiołów

 Gminny Zakład Obsługi Sp. z o. o.
z/s Kol. Okopy

INFORMUJE O ZBIÓRCE POPIOŁÓW
(w workach)

w dniu 27 listopada (czwartek) i 28 listopada (piątek) 2014r.

                                                                                                                                                            

2014.08.17. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dorohusk

W wyniku wygrania przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dorohusk przez  Gminny Zakład Obsługi 
Sp. Z o.o., wykonawca został zobowiązany do utworzenia:


Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Punkt umiejscowiony jest na terenie bazy Gminnego Zakładu Obsługi
Kolonia Okopy 49, 22-175 Dorohusk
Odpady przyjmowane są w godzinach 10-18 od poniedziałku do piątku.

Więcej...

2014.08.12. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Poniżej zamieszczamy wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dorohusk:

 wersja doc 
 wersja pdf  

 

 

2013.12.27. Harmonogram wywozu nieczystości w 2014 r.

Harmonogram wywozu nieczystości na cały rok 2014:     
 2013.11.07. Usuwanie azbestu


I N F O R M A C J A
 
    Wójt Gminy Dorohusk informuje, że w dniach od 4 do 29 XI 2013 r. prowadzony jest nabór wniosków w sprawie bezpłatnego usuwania azbestu. Nabór prowadzony jest w ramach projektu: „Pilotażowy System Gospodarowania Odpadami Azbestowymi Na Terenie Województwa Lubelskiego Wzmocniony Sprawnym Monitoringiem Ilości Oraz Kontroli Ich Usuwania I Unieszkodliwiania”.
    Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ilości 100 % kosztów. 
  Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub ze strony internetowej www.azbest.lubelskie.pl. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy.

2013.10.31 - Oświadczenie

Dorohusk dnia 24-10-2013 r.

OŚWIADCZENIE


     W związku z licznymi pytaniami osób prowadzących działalność gospodarczą o wystawienie faktur VAT i rachunków za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Dorohusku informuje:

Więcej...