2016.09.14 Mobilny zbiór odpadów w dniu 12.10.2016 r.

UWAGA !!!
MIESZKAŃCY GMINY DOROHUSK

W dniu 12.10.2016 r. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbędzie się mobilny zbiór odpadów takich jak:
odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( KOMPLETNY), przeterminowane leki i chemikalia, akumulatory, opony, opakowania po farbach, tonery, tusze, baterie, świetlówki.

12.10.2016r. (środa)

  • Świerże,
  • Wólka Okopska, Rozkosz,Ludwinów,Zamieście, Dobryłówka,
  • Kol. Rozkosz,
  • Brzeźno, Olenówka, Kępa, Ostrowy

Zbiórka będzie polegała na wystawieniu odpadów problemowych w miejscu widocznym, np. przed posesją, przy drodze głównej, lub innym widocznym punkcie z dogodnym dojazdem. Ponadto w/w odpady przyjmowane są bezpłatnie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych GZO Sp. z o.o. Kol. Okopy ( przez cały rok).