2016.09.14 Mobilny zbiór odpadów w dniu 11.10.2016 r.

 UWAGA !!!
MIESZKAŃCY GMINY DOROHUSK

W dniu 11.10.2016 r. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbędzie się mobilny zbiór odpadów takich jak:
odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( KOMPLETNY), przeterminowane leki i chemikalia, akumulatory, opony, opakowania po farbach, tonery, tusze, baterie, świetlówki.

11.10.2016r. (wtorek)

  • Dorohusk Osada, Dorohusk Wieś, Okopy, Kol. Okopy, Berdyszcze, Zalasocze
  • Mościska, Ladeniska, Zanowinie, Husynne, Skordiów, Pogranicze Puszki, Kroczyn, Stefanów, Myszkowiec
  • Ostrów, Michałówka, Turka, Barbarówka, Teosin, ul. Teosińska

Zbiórka będzie polegała na wystawieniu odpadów problemowych w miejscu widocznym, np. przed posesją, przy drodze głównej, lub innym widocznym punkcie z dogodnym dojazdem. Ponadto w/w odpady przyjmowane są bezpłatnie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych GZO Sp. z o.o. Kol. Okopy ( przez cały rok).