2013.11.07. Usuwanie azbestu

  • Drukuj


I N F O R M A C J A
 
    Wójt Gminy Dorohusk informuje, że w dniach od 4 do 29 XI 2013 r. prowadzony jest nabór wniosków w sprawie bezpłatnego usuwania azbestu. Nabór prowadzony jest w ramach projektu: „Pilotażowy System Gospodarowania Odpadami Azbestowymi Na Terenie Województwa Lubelskiego Wzmocniony Sprawnym Monitoringiem Ilości Oraz Kontroli Ich Usuwania I Unieszkodliwiania”.
    Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ilości 100 % kosztów. 
  Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub ze strony internetowej www.azbest.lubelskie.pl. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy.