Uchwały Rady Gminy Dorohusk

Uchwały Rady Gminy Dorohusk dotyczące spraw gospodarki odpadami komunalnymi, segregowania odpadów i opłat.


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
XXI/104/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

 0104(pdf)


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
XXI/103/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

0103(pdf)


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XXI/102/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

 0102(pdf)


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
XXI/101/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

0101(pdf)


w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
XXI/100/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

0100(pdf)


w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dorohusk.
XXI/99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

0099(pdf)


w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dorohusk"
XXXIV/175/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. 

0175 (pdf)


w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXXV/179/2013 z dnia 8 marca 2013 r.

0179 (pdf)


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XXXV/180/2013 z dnia 8 marca 2013 r.

0180 (pdf)


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXV/181/2013 z dnia 8 marca 2013 r.

0181 (pdf)w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
XXXV/182/2013 z dnia 8 marca 2013 r.

0182 (pdf)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXXV/183/2013 z dnia 8 marca 2013 r.

0183 (pdf)w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXXV/184/2013 z dnia 8 marca 2013 r.

0184 (pdf)