2018.03.08 Zmiana wysokości stawki i sposobu ustalania opłat za odpady komunalne

UWAGA !!!
ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI i SPOSOBU USTALANIA
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    W związku z ciągłym wzrostem ilości powstających odpadów, a tym samym kosztów ich wywozu, Rada Gminy Dorohusk podjęła uchwałę o zmianie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz o wysokości obowiązujących stawek. Od 1 kwietnia 2018 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Dorohusk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:
- przypadku odpadów zbieranych selektywnie 6,00 zł miesięcznie / 1 osobę
- w przypadku odpadów niesegregowanych 14,00 zł miesięcznie / 1 osobę.
   W związku z powyższym właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz inne podmioty władające nieruchomością zobowiązane są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarując ilość osób zamieszkujących nieruchomość. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Dorohusk z dnia 09.02.2018r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dorohusk. 
  Nową deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Dorohusk osobiście, przesłać pocztą lub przekazać sołtysowi w terminie do 30.04.2018r. Deklaracje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- przesyłając deklaracje w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podpisując załącznik bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu,
- bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePuap podpisując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu lub profilem zaufanym.
Jednocześnie przypominamy, iż wybierając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie w wysokości 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca należy konsekwentnie realizować ten wybór. Brak segregacji ujawniony podczas planowanych kontroli będzie skutkował naliczaniem z urzędu, w drodze decyzji administracyjnych, opłat po stawkach wyższych.
Wszelkie informacje dotyczące deklaracji, płatności, sposobu segregacji itp. można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk: osobiście w pokoju nr 18 lub telefonicznie pod numerem 82 566-10-93.

 

Pliki do pobrania:  

word Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dorohusk.

pdf sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
tel. 82 566-10-93, fax 82 566-10-61, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.dorohusk.lubelskie-24.pl