Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Michałówce gm. Dorohusk

Koło Gospodyń Wiejskich w Michałówce, powstało w latach 70 – tych ubiegłego wieku, ale ponieważ żadna z byłych członkiń do Naszego Koła nie wstąpiła, nie można mówić o ciągłości koła. Nasze koło powstało w 2000r. w tym czasie zapisało się 25 pań, z tym że czynny udział w działalności bierze 10 osób. Przewodniczącą koła jest Irena Iwańczuk, twórczyni ludowa i sołtys wsi Michałówka.

Koło Nasze bierze czynny udział we wszystkich imprezach gminnych i nie tylko. Wieńce dożynkowe z naszego koła zajmowały nie jeden raz czołowe miejsca na Dożynkach Gminnych, brały tez udział w konkursie na wieniec na dożynkach kościelnych w Bazylice Najświętszej Marii Panny na Górce w Chełmie. W 2011 jeden z naszych wieńców zaprezentowano na dożynkach w Częstochowie i jego zdjęcie zostało wykorzystane w kalendarzu.
Dopóki w naszej wsi znajdowała się szkoła podstawowa braliśmy czynny udział w uroczystościach szkolnych przygotowując dzieciom ciasta, jedzenie. Obecnie jeśli zachodzi potrzeba upiec ciasto lub przygotować jedzenie na spotkania, imprezy gminne czynnie się do tego włączamy. Staramy się brać czynny udział we wszelkich inicjatywach społecznych na terenie naszej gminy o ile tylko pozwala nam na to czas i zdrowie naszych członkiń. Oprócz przewodniczącej p. Irenki, mamy w kole jeszcze jedną twórczynie ludową Krystynę Lepionko, obie panie wystawiają swoje rękodzieło na różnych pokazach w naszej świetlicy, obie też są członkiniami zespołu śpiewaczego ,,Wesołe sąsiadki". W naszym kole mamy też jednego pana, który udziela się jako kierowca oraz w pracach z którymi my kobiety z pewnością miałybyśmy problem.


Obecny skład Koła Gospodyń w Michałówce:
Przewodnicząca: Iwańczuk Irena
1. Beata Łuć,
2. Krystyna Lepionko,
3. Wiesława Lepionko,
4. Barbara Popek,
5. Helena Grzywna,
6. Agnieszka Kogutiuk,
7. Grażyna Iwańczuk,
8. Jadwiga Iwańczuk.