Historia powstania KGW Olenówka

Dzeszcowy dzień 22 sierpnia 2004 roku (dożynki gminne w Turce), zainspirował kilka sąsiadek do spotkania u Kręciszów ,,pod brzózką". Herbatka, pogawędka i pomysł, aby na bazie starego, niedziałającego KGW, które było niegdyś ramieniem Kółek i Organizacji Rolniczych przy SKR-ach- stworzyć nowe prężnie Koło w Olenówce. Kilkuosobowa grupa inicjatywa spisała protokół na okoliczność stworzenia organizacji w tym dniu grupa wybrała zarząd KGW Olenówka, społecznej i założyła go w GOKiT Dorohusk wraz z listą członkiń.


W tym dniu grupa wybrała zarząd KGW Olenówka, który ukonstytuował się następująco:
1. Bogumiła Kręcisz- przednicząca, kronikarka- sekretarz
2. Krystyna Deneka – skarbnik
Członkinie KGW:
1. Anna Dziaduszyńska
2. Anna Tworek
3. Leokadia Bojar
4. Bogumiła Kręcisz
5. Czesław Kręcisz
6. Lila Stadnicka
7. Maria Stadnicka
8. Elżbieta Michalik
9. Aloizy Michalik
10. Deneka Krystyna
11. Kazimierz Banachiewicz
12. Rudzka Marianna
13. Rudzki Szczepan


Członkinie podjęły uchwałę, która obligowała wójta gminy do przekazania pustego budynku po szkole KGW. Budynek ten był w stanie ruderalnym, podobnie jak i jego obejście. Członkinie wraz z całymi rodzinami pracowały przy karczowaniu zakrzaczenia, przy remontach zewnątrz budynku ( zmiana klepki szalunkowej, orynnowanie budynku, założenie opaski odwadniającej wokół, konserwacja szalunku impregnatem, usunięcie bardzo dużych topól, zagrażających powaleniem się na budynek, naprawa i usunięcie pobitego eternitu, remont i przebudowa studni.
Wnętrze świetlicy również zostało wyremontowane poprzez remont okien, ścian, podłóg, drzwi i pieców. Wymalowano następnie okna, drzwi, lamperie, listwowanie, ściany i podłogi. KGW wszystkie fundusze na działalność zainwestowało w remont. Wspierał nas finansowo GOKiT Dorohusk, a w szczególności były dyrektor Stefan Wojtaszuk, jak również byli Wójtowie Gminy Stanisław Maksymiuk, Stanisław Korzeniewski, Marzena Szopińska. Zryw społeczny zaowocował tym, że 10 września 2005 roku została przecięta wstęga do nowo wyremontowanej świetlicy i w obecności władz powiatowych i gminnych została otwarta oficjalnie świetlica w Olenówce, gdzie KGW znalazło swoją siedzibę i świetlica została przekazana pod patronat KGW Olenówka. Świetlica znowu wymaga nakładów finansowych, remontu i odświeżenia.


Aktualna lista członkiń KGW Olenówka po różnych zmianach:
1. Anna Dziaduszyńska
2. Elżbieta Tworek
3. Kręcisz Bogumiła
4. Kręcisz Czesław
5. Hyjek Czesława
6. Michalik Elżbieta
7. Michalik Alojzy
8. Deneka Krystyna
9. Bladowska Halina
10. Rzepka Maria
11. Banachewicz Kazimiera


Dnia 02.02.2012r. został wybrany zarząd KGW Olenówka na zebraniu członkiń w następującym składzie:
1. Przewodnicząca i kronikarka - Bogumiła Kręcisz
2. Z-ca przewodniczącej - Szczepan Rudzki
3. Skarbnik - Krystyna Deneka
7 września 2014r. podsumujemy 10 lat naszej działalności w KGW na tle działalności GOKiT Dorohusk i Gminy Dorohusk.
Przez te 10 lat byliśmy obecni na wszystkich dożynkach w naszej gminie, na wszystkich nocach świętojańskich w Świerżach, na różnych rocznicach w gminie i powiecie. Służyliśmy jak tylko mogliśmy.


Sporządziła Bogumiła Kręcisz