Koło Gospodyń Wiejskich w Turce

kgw

 Koło Gospodyń Wiejskich w Turce powstało w 1960 roku, przewodniczącą koła została Pani Kazimiera Czeryna. Panie z koła brały udział w szkoleniach i wycieczkach do gospodarstw ogrodniczych, a potem bardzo aktywnie promowały produkcję warzywniczą i sadowniczą w naszym regionie. Powstawały pierwsze poletka plantacji czarnej porzeczki i ogórków, które zyskały duże zainteresowanie u okolicznych mieszkańców gminy w wyniku czego powstał skup owoców i warzyw w Turce.

Panie z KGW była współorganizatorkami różnych konkursów min. „ więcej owoców i warzyw"czy „ mleko dobrej jakości" gdzie członkinie koła zdobywały czołowe lokaty. Ożywiona działalność koła trwała do 1980roku.
W roku 1984 reaktywowano Koło Gospodyń Wiejskich, a nową przewodniczącą zastała Bogusława Krawczyńska do koła wstąpiły nowe członkinie. Sekretarzem koła została Jadwiga Lejman która od tego roku prowadzi kronikę działalności koła (4 obszerne albumy). W tym okresie powstał przy kole zespół śpiewaczy „Starościanki'', który prezentował tradycyjne pieśni i obrzędy z terenu pogranicza polsko-ukraińskiego. Największy sukcesem zespołu była rekonstrukcja starodawnego wesela. Uczestnikami - aktorami spektaklu była cała wieś. Zespół działał jedynie przez trzy lata.
Koło Gospodyń w tym czasie prowadziło działalność w kilku kierunkach min. organizowało kursy pieczenia i gotowania, włączano się w organizowanie imprez lokalnych i ponad lokalnych. To w Turce po raz pierwszy zorganizowano dni miejscowości, oraz Dzień Seniora, który od 1988 roku jest imprezą cykliczną organizowaną przez KGW.
Panie brały czynny udział w dożynkach gminnych. Obecne członkinie koła podtrzymują tradycję i nadal wieńce dożynkowe wite przez nie cieszą się dużym uznaniem i zajmują czołowe lokaty w konkursach zarówno w gminie jak i poza nią.

Najważniejszymi osiągnięciami w konkursie wieńca dożynkowego są:
2005r.- III miejsce w konkursie wieńca tradycyjnego na Dożynkach Wojewódzkich w Opolu Lubelskim;
2006r.- wyróżnienie w konkursie wieńca na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu.

W 1998 roku nową przewodniczącą koła została Krystyna Tryksa i to dzięki jej staraniom od 2011roku KGW w Turce zostało członkiem Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.
Kolejnym sukcesem Pań z Koła był udział w projekcie Ekologiczny Klub UNESCO pracownia na rzecz Bioróżnorodności. W wyniku czego w 2001 roku powstała Izba Regionalna. Zgromadzono eksponaty pracy i życia codziennego mieszkańców wsi. Izba miała cztery pomieszczenia odzwierciedlające chatę wiejską. Zaadaptowano w tym celu część budynku miejscowej szkoły podstawowej. W ramach projektu Panie prowadziły spotkania z dziećmi i młodzieżą z okolicznych szkół przybliżając im dawne życie mieszkańców wsi. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się warsztat tkacki. Pokazywano jak kiedyś robiono chodniki tak zwane pasiaki. Z racji tego iż Izba byłą wpisana w szlak turystyczny odwiedzało ją sporo turystów z Polski jak i zagranicy. Izba prowadzona była do 2012 roku, niestety z przyczyn lokalowych koło musiało zamknąć Izbę zbiory powróciły do właścicieli.
Obecnie członkinie Koła biorą czynny udział w projektach realizowanych przez samorząd gminny oraz powiatowy. Niejednokrotnie rękodzieło artystyczne Pań (haft), oraz potrawy regionalne czy świąteczne można zobaczyć na różnego typu pokazach, konkursach, zarówno gminnych jaki i powiatowych. Kilka przepisów wydrukowano w prasie branżowej promującej potrawy regionalne.

Obecny skład Koła Gospodyń Wiejskich w Turce:

Krystyna Tryksa – przewodnicząca
Jadwiga Lejman - sekretarz
Bogusława Krawczyńska – członek zarządu
Lila Koguciuk – członek zarządu
Krystyna Potocka
Sylwia Potocka
Maria Litwiniuk
Eugenia Ryszkiewicz
Bożena Macegoniuk
Anna Majewska

Ostatnie wydarzenia:
31.05.2014- Dzień Dziecka nad zalewem wraz z Kołem Wędkarskim i GOKiT

CCF20140604 00006CCF20140604 00007

DSC04132