Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie

    Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie, powstała w 1960r. i w chwili obecnej liczy 30 strażaków. Jednymi z założycieli Straży Pożarnej w Ostrowie są tu obecni Strażacy Honorowi Pan: Chomiarczuk Stanisław, Kawalec Eugeniusz, Jaroszyński Longin, Hajduk Józef, Walczuk Zygmunt, Kowalski Władysław. Jednostka swoją działalność rozpoczęła w drewnianej wiejskiej wartowni z podręcznym sprzętem do gaszenia pożarów. W kolejnych latach dostała 2 motopompy PO-5 oraz Stara 25, który służył do 1986r. W 1986r.

na miejsce Stara 25, został przekazany Star 244, który służył w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Chełmie. Star 244 był to 4-ro letni samochód z 2500 litrów wody, autopompą oraz działkiem . Star służył OSP Ostrów do 2003r. W stanie swej pierwotnej konstrukcji i w końcu 2003r. z powodu silnej korozji został oddany do karosowania nadwozia. W 1996r. OSP została włączona rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego. Z chwilą włączenia jednostka była dodatkowo doposażona i w 1997r. została zakupiona pompa pływająca MAXIMUM, jako jedyna na terenie Gminy Dorohusk, a w 2004r. została skradziona. W 1999r. zakupiono piłę spalinową Solo, rok później został zakupiony agregat prądotwórczy HONDA. Następnie w 2001r. został zakupiony samochód Lublin 3. W 2003 OSP zakupiła pompę do zanieczyszczeń typu HONDA, ponadto na wyposażeniu OSP znajduje się odnowiona motopompa PO-5, zestaw ratownictwa Drogowego Holmatro, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z szynami kramera, radiostacja samochodowa typu MOTOROLA GP-360 2szt aparaty dróg oddechowych -2kpl oraz 3 radiostacje nasobne GP -300. Jednostka posiada również jako jedyna w Gminie system selektywnego wywołania drogą radiową, który załącza Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, co pozwala na krótszy czas do podjęcia działań ratowniczo - gaśniczych. OSP Ostrów z tytułu włączenia do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego uczestniczy w różnych akcjach min: pożarach, ścinaniu drzew po burzy, przeglądach wiosennych, pokazach strażackich w szkołach : Wólce Okopskiej i Dorohusku oraz bardzo poważnych akcjach jak np: powódź w 2001r. na terenie Opola Lubelskiego oraz w 2010 również na terenie Opola Lubelskiego a dokładnie w Gminnie Wilków. Straż zajmowała się także ochroną, Dożynek, Dni Miejscowości oraz uczestniczyła w poszukiwaniach zaginionych osób z terenu gminy i nie tylko. W roku 2013 jednostka OSP Ostrów wyjeżdżała 33 razy. 12 razy samochodem Lublinem, a pozostałe Starem 21 to trawy, torfowiska, zalane piwnice, zalane ulice, zbijanie sopli lodów na szkołach, usuwanie śniegu z dachów różnych obiektów na terenie Gminy Dorohusk, itp. Z okazji Dnia Strażaka OSP zorganizowała wiosenną kontrolę gospodarstw rolnych w miejscowościach Ostrów, Michałówka, Majdan-Skordiów, Pogranicze, Skordiów. W miesiącu czerwcu odbyły się Zawody Sportowo Pożarnicze Gminy Ruda Huta i Dorohusk w miejscowości Turka OSP OSTRÓW Zajęła 1 miejsce z Gminy Dorohusk Jednostka z Ostrowa brała również udział w ćwiczeniach na obiekcie przeładunku Gazu . OSP również miała przeprowadzoną kontrolę przez Komendę Miejską PSP w Chełmie wiosenną i jesienną. Rok temu na zebraniu sprawozdawczym została podjęta uchwała o możliwości i chęci posiadania samochodu strażackiego terenowego. OSP działa na terenach podmokłych , i w związku z tym był problem z dojazdem w zimie i nie tylko do mieszkańców naszej Gminy. W styczniu 2013 zostało napisane i złożone podanie przez Wójta Gminy Dorohusk, Komendanta Gminnego oraz Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dorohusku do Komendanta Nadbużańskiej Straży Granicznej w Chełmie o przydział samochodu LAND ROVER które zostały wycofywane z używania. W miesiącu kwietniu na ręce Wójta Gminy oraz OSP przyszła informacja o przydzieleniu samochodu Land Rovera dla OSP Ostrów. W maju samochód został sprowadzony na lawecie do Gminnego Zakładu Obsługi w Okopach celem remontu. Samochód został odebrany na początku miesiąca Grudnia 2013r, został wymieniony silnik, skrzynia biegów oraz wszystkie niezbędne podzespoły tak aby można było prawidłowo i bezpiecznie się poruszać. Land Rover pochodzi z 1999r, podjada napęd na cztery koła , wyciągarkę . Brakuje jeszcze radiotelefonu oraz sprawnej belki świateł błyskowych. Koszty poniesione na remont samochodu poniósł Wójt Gminy Dorohusk oraz Zarząd OSP OSTRÓW po ½ kosztów. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Wójtowi Gminy za wstawienie do remizy drzwi wejściowych, na salę oraz do pomieszczenia gospodarczego. Również została odmalowana remiza oraz boksy garażowe przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy przy pomocy strażaków i sympatyków OSP. OSP we własnym zakresie zagospodarowała miejsce na samochód terenowy LAND ROVER. Jak widać w zakresie działań straży pożarnych oprócz gaszenia pożarów jest także wiele innych obowiązków.

Sekretarz OSP OSTRÓW        
Sinkowski Krzysztof             

DSC 0599

DSC 0622

DSC 0623

DSC 0625

DSC 0626