OSP ZANOWINIE – Historia z lat 1969-1991

Powstanie : KWIECIEŃ 1969, członków 19 :
1. Turkiewicz Kazimierz
2. Mordacz Franciszek
3. Kowalski Henryk
4. Stasiuk Tomasz
5. Prokopczuk Michał - zmarł w 1984 r.
6. Koguciuk Tadeusz – zmarł w 1998 r.
7. Smyk Stanisław – zmarł w 1985 r.
8. Tołysz Mieczysław – zmarł w 1985 r.
9. Popek Eugeniusz – zmarł w 2009 r.
10. Kutasiuk Bronisław
11. Misan Stanisław – zmarł w 2000 r.
12. Kozyra Alojzy
13. Skoczylas Tadeusz
14. Nadworski Jerzy
15. Sieniawski Wiesław
16. Gryniuk Albin
17. Snowalski Marian
18. Walczuk Marian – zmarł w 2007 r.
19. Skoczylas Józef – zmarł w 1989 r.
do członków dołączył też Rulka Henryk – zmarł w 2004 r.
i w następnym 1970 roku Czepiel Alfred, w wieku 18 lat.

Od razu w pierwszym roku działania przeszkolenie w zakresie podstawowym I stopnia byli:
1. Rulka Henryk
2. Misan Stanisław
3. Koguciuk Tadeusz
4. Skoczylas Tadeusz
5. Skoczylas Józef
6. Gryniuk Albin
7. Kowalski Henryk
8. Stasiuk Tomasz
10. Smyk Stanisław
11. Walczuk Marian
12. Prokopczuk Michał

W zakresie III-go stopnia :
1. Turkiewicz Kazimierz
2. Mordacz Franciszek
3. Tołysz Mieczysław
4. Popek Eugeniusz
Przeszkolenie mechaników motopomp przeszli:
1. Nadworski Jerzy
2. Walczuk Marian

W 1970 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Chełmie zaopatrzyła OSP w sprzęt, mundury bojowe i paliwo.
Na stanie były między innymi:
- motopompa LEOPOLIA M-800, niesprawna, uszkodzony rozrusznik,
- motopompa M-400
- syrena elektryczna, ręczna i gong
- stare mundury bojowe, w większości nie nadające się do użytkowania
- węży W-75 400m i W-52 200 m
- ponadto inny uzupełniający sprzęt jak bosaki, szpadle, wiadra, itp.
Sprzęt trzymano w drewnianej szopie, a do pożarów była wyznaczona furmanka z parą koni Daniel Bronisława.

Historia władz OSP
   Skład pierwszego Zarządu OSP:
   1. Kowalski Henryk – Prezes
   2. Turkiewicz Kazimierz – Wiceprezes – Naczelnik
   3. Mordacz Franciszek – Wiceprezes
   4. Prokopczuk Michał – Sekretarz
   5. Stasiuk Tomasz – Skarbnik
   6. Koguciuk Tadeusz – Gospodarz

Ten skład zarządu na początku 1973 roku zgłoszono do władz administracyjnych nadzorujących stowarzyszenia i 31 maja 1973 roku oficjalnie wpisany został do rejestru ochotniczych straży pożarnych przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wojewódzką Komendę Straży Pożarnych w Lublinie – pismo. Poż. I-900/5/1/73.

Skład osobowy pierwszej Komisji Rewizyjnej był następujący:

1. Smyk Stanisław – Przewodniczący
2. Kozyra Alojzy – Członek
3. Skoczylas Tadeusz – Członek

W 1976 roku:

Prezesem był nadal Kowalski Henryk
Naczelnikiem Turkiewicz Kazimierz
Skarbnikiem Stasiuk Tomasz
Sekretarzem Rulka Henryk w miejsce Prokopczuka Michała który zmarł
Gospodarzem Mordacz Franciszek

W Komisji Rewizyjnej
Smyk Stanisław był dalej Przewodniczącym
Skoczylas Tadeusz dalej członkiem
a Alojzego Kozyrę zastąpił Tołysz Mieczysław

W grudniu 1982 roku prezesem został młody, 27 letni Mikołajczyk Ryszard. W 1984 roku zmarł założyciel i były sekretarz OSP druh Prokopczuk Michał W 1985 roku zmarli z Komisji Rewizyjnej Smyk Stanisław i Tołysz Mieczysław, na początku następnego, 1986 roku na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Sieniawskiego Wiesława, członkiem komisji dalej był Skoczylas Tadeusz, a do komisji wybrano też Czepiel Alfreda.

Zarząd był bez zmian aż do 1991 roku, kiedy to dotychczasowy, pierwszy od powstania straży naczelnik Turkiewicz Kazimierz zrezygnował ze swojej funkcji i na naczelnika wybrano 26 – letniego Andrzeja Koguciuka, zaś druh Kazimierz Turkiewicz został przewodniczącym Kmisji Rewizyjnej, w której nadal byli druhowie Skoczylas Tadeusz i Sieniawski Wiesław.

Skład osobowy Zarządu OSP wybrany na kadencję lat 1991-1995:
Ryszard Mikołajczyk – Prezes
Andrzej Koguciuk – Naczelnik
Franciszek Mordacz – Z-ca Naczelnika
Tomasz Stasiuk – skarbnik

Komisja Rewizyjna w latach 1991-1995
Kazimierz Turkiewicz – Przewodniczący
Tadeusz Skoczylas – członek
Wiesław Sieniawski – członek

W 1992 roku po zmianie zamieszkania i rezygnacji z funkcji Prezesa przez Ryszarda Mikołajczyka na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd w składzie:
Prezes – Alfred Czepiel
Naczelnik – Andrzej Koguciuk
Sekretarz – Krzysztof Mordacz
Skarbnik – Wojciech Smyk
Członek – Eugeniusz Popek

Komisja Rewizyjna jak wcześniej od 1991 roku bez zmian.

Na kadencję lat 1996-2000 wybrano nowy zarząd:
Prezes – Krzysztof Mordacz
Naczelnik – Andrzej Koguciuk
Sekretarz – Henryk Rulka
Skarbnik – Wojciech Smyk
Członek – Adam Czepiel

Komisja Rewizyjna jak wcześniej od 1991 roku bez zmian.

Na kadencję lat 2001-2005 wybrano Zarząd:
Prezes – Krzysztof Mordacz i jest do dzisiaj
Naczelnik – Alfred Czepiel – jest do dzisiaj
Sekretarz – Władysława Skoczylas – jest do dzisiaj
Skarbnik – Wojciech Smyk – jest do dzisiaj
Członek – Henryk Kowalski – jest do dzisiaj

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Sieniawski Wiesław
Członek – Albin Gryniuk
Członek – Tomasz Stasiuk

Działalność OSP i ważniejsze zdarzenia z tej działalności:
1969 r. - powstanie OSP, starania o sprzęt, motopompy z Komendy Rejonowej
Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie – Komendantem był Adam
Walczuk ?
1973 r. - na początku 1973 roku wnioskowano o budowę drogi do wsi, o budowę
nowej remizy, o podłączenie telefonu do istniejącej linii, o wymianę
zniszczonych ubrań bojowych i hełmów na nowsze, o wymianę starej
motopompy, o budowę zbiornika p.poż w Ladeniskach-Mościskach i
oczyszczenie takiego zbiornika w Zanowiniu,
- cytat z protokołu sprawdawczego zarządu OSP za 1973 rok: „Pełniliśmy dyżury dzienne i nocne w okresie żniwno-omłotowym, byliśmy zawsze w gotowości bojowej. W każdej porze dnia i nocy staliśmy na straży jako czołowa jednostka zawsze gotowa do likwidacji wroga jaki może zaistnieć w każdej chwili i w każdej porze dnia" Odnośnie budowy strażnicy członkowie straży i mieszkańcy wsi postanowili wszystkie roboty niefachowe prowadzić w ramach czynu społecznego,
- i tak było co roku przez następne 10 lat,
1977 r. - w 1977 roku strażacy z Zanowinia pomagali w czynie społecznym budować remizę w... Świerżach, ponadto społecznie pracowali przy naprawie i budowie drogi do wsi,
1978 r. - delagatami na Zjazd Gminny OSP wybrani zostali druhowie: Turkiewicz
Kazimierz, Kowalski Henryk i Popek Eugeniusz,
1978 r. - strażacy z Zanowinia przeprowadzili kontrolę przeciwpożarową w Wólce
Okopskiej i mieli ćwiczenia na obiekcie Zakładu Naprawczego w Brzeźnie,
1979 r. - straż otrzymała z gminy w przydziale działkę pod budowę strażnicy,
zasiano ją mieszanką, ale Kapelan Mieczysław wypasał na wyrosłym zbożu
swoje bydło i gęsi, przez co zebrany plon był mizerny po wymłóceniu
szczątków niedojadków, resztki plonu sprzedano w GS, a uzyskane
pieniądze zasiliły kasę OSP,
- realizowane wtedy hasła z ochrony przeciwpożarowej miały treść: „pożar to wróg", 'zapałki w ręku dziecka to pożar", „rolniku, zastanów się co robisz, przechodząc przez swoje obejście zaśmiecone otwartym ogniem niedopałka",
- rozpoczęto wdrażanie wymiany pokryć dachów ze słomianych i inne, bardziej ogniotrwałe, jednak trudne do kupienia,
- w Ladeniskach był pożar, spalił się dach, prawdopodobnie od instalacji elektrycznej,
1981 r. - OSP nie brała udziału w zawodach gminnych, gdyż ze względu na narodową żałobę po śmierci Prymasa Polski kard. Wyszyńskiego zawody najpierw przełożono na inny termin, a w rezultacie nie odbyły się wcale,
- we wsi był pożar stodoły u Sieniawskiewgo Wiesława, pożar przez strzelające kawałki eternitu przeniósł się aż na trzecią w sąsiedztwie stodołę druha Czepiela, która spaliła się całkowicie i częściowo obora,
- strażacy z Zanowoinia gasili na polu PGR Husynne słomę w bliskości lasu, która zapaliła się od kombajnu,
- strażacy dalej brali czynny udział w budowie drogi do wsi,
1982 r. - 1 grudnia na Prezesa OSP wybrano Ryszarda Mikołajczyka,
1983 r. prace w OSP się ożywiły przez rozpoczęcie budowy garażu, a zarazem
świetlicy, w czym wyróżnili się druhowie: Turkiewicz i Czepiel, ścięto,
przetarto i przywieziono drzewa na budowę,
- problemem i to wielkim był wtedy powszechny brak materiałów budowlanych w GS, co warunkowało postępy w budowie remizy,
- przyznane dotacje z UG i fundusze prewencyjne z PZU właśnie z tych powodów nie były wykorzystane,
- Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie był wtedy kpt. Gołębiowski, Komendantem Gminnym Tiuchtiej Stanisław, a przed nim wcześniej Jan Troć,
1984 - wszyscy z Zanowinia przy udziale PGR Husynne rozpoczęli budowę drogi
przez wieś i drogi-łącznika do drogi głównej długości około 1400 m,
- wreszcie załatwiono materiały na budowę remizy: pustaków żużlowych 1450 szt., 3,5 tony cementu, 400 szt. cegły szamotowej, ponad 1500 szt. cegły silikatowej, dwuteownik na strop otwory drzwiowe, drzwi i inne materiały,
- w budowie remizy wyróżnili się druhowie: Turkiewicz, Mikołajczyk, Czepiel Alfred, Mordacz Franciszek, Popek Eugeniusz, Stasiuk Tomasz, cement woził Kowalski Henryk,
- jesienią 1984 roku zmarł jeden z założycieli OSP druh Michał Prokopczuk,
- jesienią był pożar u Walczuka, strażacy nie gasili, bo wszyscy byli na czynie przy stabilizacji drogi,
1985 - w lipcu zmarł Stanisław Smyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP,
a w październiku Mieczysław Tołysz, członek tej komisji,
- budowa remizy ruszyła na dobre, z przyznanych przez PZU 0,5 miliona zł dofinansowania wykorzystano 360 tysięcy,
- każdy z 15 strażaków przywiózł na budowę po 3 furmanki piasku, przez co dowieziono 45 furmanek,
- kontynuowano budowę drogi na dalszym odcinku 700 m.,
- wszystkie prace przy budowie remizy wykonywano ręcznie z powodu braku przyłącza elektrycznego, a za tym i betoniarki,
1986 - postawiono zrąb, zalano wieniec i czekano na płytki stropowe i blachę na
dach, z energii elektrycznej korzystano podłączając się do instalacji
u Wiesława Sieniawskiego,
- zgodnie z nowymi przepisami Zarząd OSP Zanowienie wystąpił do Gminy Dorohusk o wpisanie do rejestru Terenowych i Zakładowych Ochotniczych Straży Pożarnych jednostki OSP Zanowinie i 20 stycznia 1987 roku decyzją ówczesnego Naczelnika Gminy Stanisława Gryniuka straż została wpisana do rejestru z ilością 15 członków, którymi byli druhowie: Turkiewicz, Mordacz, Popek, Misan, Kowalski, Stasiuk, Rulka, Nadworski, Walczuk, Sieniawski, Skoczylas, Gryniuk, Koguciuk, Czepiel i Mikołajczyk,
1987 r. - od tego roku bezpośredni nadzór administracyjny nad działalnością OSP zaczęła mieć gmina, a zadania te wykonywała Pani Jadwiga Kozyrska,
- w 1987 roku od awarii linii elektrycznej spalił się dach domu mieszkalnego w Zanowiniu, pozostałą część domu ugaszono,
- budowa remizy się ciągnie, dachu i przyłącza elektrycznego brak,
1988 r. - budowa remizy cd.,
1989 r. - postawiono dach na budynku, jesienią rozpoczęto kładzenie tynków, na
rzecz środowiska zrobiono kładkę na Udalu,
- z zakupionych 10 ton cementu 4 tony przekazano na budowę remizy w Świerżach
1990 r. - remiza wreszcie zafunkcjonowała, a po założeniu instalacji elektrycznej
i otynkowaniu jej pomieszczeń odbyły się w 4 wesela, za wynajem pomieszczeń uzyskano 200 tysięcy zł, sprzedano stare garaże: drewniany i elementy metalowego, wykonano ogrodzenie posesji, wykonano maszt pod syrenę (niesprawną), z innych robót nie wykonano kuchni, oszklenia 1 okna i okratowania okienek w garażu. Największą bolączką było i jest do obecnego czasu starzenie się większości strażaków i brak młodych.
1991 r. - wszystkie straże, w tym i OSP Zanowinie z garnuszka Komendy
Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przeszły na
finansowanie z budżetu gminy, ale to już całkiem inna historia.
- w roku tym zaplanowano ścięcie 2 topól i wykonanie z nich ławek i stołów do remizy,
- na zawodach OSP z gminy Dorohusk 5 maja 1991 roku w Turce wygrało Zanowinie przed Ostrowem i Husynnem (Barbarówka była ostatnia), strazacy wygranej drużyny otrzymali w nagrodę elektroniczne zegarki.

2009 rok - stan członków OSP Zanowinie na obecny czas:

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Funkcja
w jednostce
1 Mordacz Krzysztof 17.05.1971 Prezes
2 Czepiel Alfred 01.03.1952 Naczelnik
3 Skoczylas Władysława 22.10.1957

sekretarz, wiceprezes

zarządu oddziału gminnego związku

4 Smyk Wojciech 29.09.1964 skarbnik
5 Czepiel Adam 10.10.1977 strażak
6 Grzywna Jan 12.02.1974 strażak
7 Kawalec Wiesław 09.02.1974 strażak
8 Koguciuk Andrzej 15.11.1965 strażak
9 Koguciuk Konrad 13.11.1991 członek
10 Kowalski Henryk 13.05.1935 założyciel,członek honorowy
11 Mordacz Franciszek 05.03.1926 założyciel,członek honorowy
12 Rulka Zdzisław 20.03.1966 strażak
13 Sieniawski Adam 05.06.1977 strażak
14 Sieniawski Wiesław 02.08.1937 założyciel,członek honorowy
15 Skoczylas Waldemar 12.08.1978 strażak
16 Skoczylas Tadeusz 26.05.1937 założyciel,członek honorowy
17 Smyk Damian 06.02.1990 strażak
18 Stasiuk Tomasz 07.11.1928 założyciel,członek honorowy
19 Turkiewicz Kazimierz 15.02.1937 założyciel,członek honorowy
20 Wiśniewski Janusz 26.07.1976 strażak
21 Wiśniewski Mariusz 14.01.1975 strażak
22 Koguciuk Beata 24.06.1990 członek
23 Smyk Justyna 19.02.1993

członek

  Powyższe dane zebrał i opracował na podstawie posiadanych dokumentów z działalności OSP Zanowinie (sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, protokołów z odbytych zebrań) w dn.02.10.2009r. przed jubileuszem 40-tej rocznicy założenia OSP- Andrzej Nafalski – inspektor UG