Pomocna Dłoń

Image590Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku "Pomocna Dłoń" założone zostało w grudniu 2007 r. Powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem pozarządowym opierającym się na pracy społecznej ogółu jej członków.

Ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających realizacji swoich celów statutowych. Wszelkie działania Stowarzyszenia, jak sama nazwa wskazuje, mają na celu pomoc niepełnosprawnym wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku.


Celem działalności Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" jest:
• Opieka nad uczniem niepełnosprawnym, udzielanie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, niepełnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
• Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
• Wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
• Pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży.
• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
• Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
• Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
• Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
• Promocja i organizacja wolontariatu.
• Wspieranie rozwoju bazy naukowej i rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku.
• Organizacja różnych form rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu chełmskiego.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej.
• Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie zamiłowań do sztuki oraz aktywnego uczestniczenia w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej.
• Organizowanie konkursów, przeglądów, zawodów o zasięgu gminnym i regionalnym.
• Inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich zdrowymi rówieśnikami.
• Organizowanie wystaw prac wychowanków i kiermaszy.
• Organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych zaspokajających różne potrzeby naszych podopiecznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających, oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.
• Pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
• Inicjowaniu i prowadzeniu innych form działalności w celu popularyzowania i realizacji zadań Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia na rzecz SOSzW w Dorohusku ,,Pomocna dłoń":

• Prezes - Józef Boniecki
• Wiceprezes - Sławomir Gajewski
• Wiceprezes - Edyta Śnieg
• Skarbnik - Jadwiga Jasionczak
• Sekretarz - Joanna Nizioł

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Dorohusku "Pomocna Dłoń"
ul.: Graniczna 1
22-175 Dorohusk
powiat: chełmski
województwo: lubelskie
Tel.: 82 566 10 33
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.soswdorohusk.powiatchelmski.pl/stowarzyszenie.html