Archiwum

Tytuł Odsłony
2018.04.09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ostrów, Okopy 108
2018.03.23 Afrykański pomór świń 141
2018.03.22 Obowiązek wymiany dowodu osobistego 187
2018.03.13 Gminne uroczystości z okazji "Dnia Kobiet" w Dorohusku 308
2018.03.05 Warsztaty rękodzieła artystycznego w Ostrowie 220
2018.03.01 Zawiadomienie o wyborze oferty 212
2018.02.22 Ogłoszenie 305
2018.02.22 Zapisy do Przedszkola Samorządowego w Dorohusku 175
2018.02.22 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego 169
2018.02.08 Informacja 207
2018.02.06 Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2018” 198
2018.01.24 Udział delegacji Gminy Dorohusk w uroczystościach „Wodochreszcza” w Huszczy na Ukrainie 238
2018.01.17 Wójt Gminy Dorohusk ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych 267
2018.01.05 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na -referent ds. świadczeń wychowawczych 161
2017.12.27 Rozporządzenie porządkowe nr 14 wojewody lubelskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego 184
2017.12.13 Trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Okopy - Kolonia 208
2017.12.07 Zapraszamy do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Las Żaliński 219
2017.12.01 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Świerże 215
2017.11.30 Służba Przygotowawcza 2018 167
2017.11.14 Siódmy Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017 224