2016.06.14 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

jjj

   Do dnia 17 czerwca br. trwają konsultacje społeczne obszarów białych NGA. Celem tych konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w II konkursie w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Zapraszamy zarówno samorządy jak i mieszkańców naszego województwa do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach. Szczegóły dotyczące konsultacji dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Weryfikacja obszarów

  Biały obszar NGA to miejsce – punkt adresowy budynku, w którym nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Lista „białych obszarów NGA" została opracowana na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2015 roku. W liście zostały uwzględnione dane w zakresie obszarów, w których zrealizowane zostały inwestycje w sieci dostępowe NGA, o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych perspektywy finansowej 2007-2013 (dane pobrane z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej według stanu na 31 grudnia 2015 r.), oraz w których nie wykazano zasięgów w miejscowościach, w których zrealizowano 98 projektów z działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (które wskazało Centrum Projektów Polska Cyfrowa w związku z koniecznością zachowania trwałości tych projektów). Z bazy adresów „białych obszarów NGA" zostały wykluczone również lokalizacje objęte planami inwestycyjnymi zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2015 roku (które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji), a także obszary, na które złożono wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach I konkursu w działaniu 1.1. PO PC. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju. Przez konsultacje listy obszarów białych NGA chcemy sprawdzić, czy jest ona kompletna (na liście zostały uwzględnione dostępne informacje o wszystkich obszarach białych) oraz czy obszary białe NGA zostały prawidło wyznaczone (na liście są tylko te miejsca, gdzie rzeczywiście nie ma infrastruktury NGA).

Jak można sprawdzić czy dany adres to biały obszar NGA?
Mapa białych obszarów NGA 
Kto i jak może zgłosić uwagi do listy białych obszarów NGA?
Uwagi może zgłosić każdy, kto zarejestruje się na portalu.

  W polu rejestracji należy wpisać imię i nazwisko / nazwę firmy oraz adres e-mail. Po rejestracji i zalogowaniu się do serwisu można sprawdzić, czy dany adres jest obszarem białym NGA. Poprzez wpisanie dokładnego adresu (miejscowość, nazwa ulicy i nr budynku - opcjonalnie współrzędne geograficzne) sprawdzamy, czy dana lokalizacja znajduje się w bazie obszarów białych NGA. Po wyświetleniu wyniku można potwierdzić lub nie zgodzić się z klasyfikacją tego adresu. Taka informacja trafi do nas i pomoże w weryfikacji listy obszarów białych NGA. Instrukcja weryfikacji listy obszarów białych NGA. Masz pytanie? Napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania: 
pdf Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne