2018.08.13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kroczyn

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOROHUSK
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

  Wójt Gminy Dorohusk przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości z zasobu Gminy Dorohusk (Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o g. n. (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

1u

Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.dorohusk.lubelskie-24.pl, w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także w miejscowości Okopy na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o.g.n. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).

Sporządziła; Maśluch Beata
Wykaz wywieszono dnia:13. 08.2018r.