2018.07.12 Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" - Horodło 2018

209A0356   W niedzielę 8 lipca 2018 r. na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Horodle odbył się XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami" - Horodło 2018. Otwarcia imprezy dokonał Krzysztof Bożek, Wójt Gminy Horodło informując, że do rywalizacji przystąpiło 7 gmin, tj. Białopole, Kamień, Horodło, Żmudź, Wojsławice, Leśniowice i Dorohusk.

  Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego, a podczas otwarcia obecny był członek Zarządu Województwa Lubelskiego - Arkadiusz Bratkowski. W dalszej kolejności prowadzący - Paweł Augustynek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle przedstawił program, zarówno turnieju, jak i innych atrakcji kulturalnych, a także szczegółowo zasady i kolejność odbywania konkurencji turniejowych tj:
•Konkurencje nie uwzględnione w punktacji ogólnej (prezentacja dorobku kulturalnego gmin),
•Konkurencje uwzględnione w punktacji ogólnej, konkursy: „Szynka pieczona w cieście", płaskorzeźba „Herb Horodła", „BHP w rolnictwie", sportowe, dla młodzieży, wyścigi rzędów, bieg płetwonurków, a także wykopki czas zacząć, StrongMan, przeciąganie liny, zawody strażackie, zawody wędkarskie i dojenie sztucznej krowy.
Występy gmin i kolejność udziału w poszczególnych konkurencjach odbyły się według przeprowadzonego wcześniej losowania.

Wyniki poszczególnych konkurencji z udziałem reprezentantów gminy Dorohusk:

 

Prezentacja dorobku kulturalnego gmin.

-

6 miejsce -grupa wokalno-instrumentalna „Cykady" z Wólki Okopskiej,

Kulinaria smaku, konkurs „Szynka pieczona w cieście". 
- 3 miejsce -Justyna Łacińska z Wólki Okopskiej,
Płaskorzeźba „Herb Horodła".
- 4 miejsce -Rafał Jankowski ze Świerż,

Konkurencje sportowe dla młodzieży:

 

„Wyścigi rzędów", 4 osoby (2 chłopców i 2 dziewczynki):

- 5 miejsce -Natalia Wójcik, Katarzyna Dziurian, Dorian Iwańczuk, Sebastian Kowalczuk, Kalina Stopa i Bartłomiej Gorzała -wszyscy Szkoła Podstawowa w Dorohusku,
„Bieg płetwonurków", 4 osoby (2 chłopców i 2 dziewczynki):
- 7 miejsce -Rafał Dankiewicz, Krystian Remiś, Natalia Marczuk, Anna Grabowska, Anna Ryszkiewicz i Natalia Koniuszewska -wszyscy Gimnazjum w Dorohusku,

 

Konkurencje dla dorosłych:

 

Konkurs testowy „BHP w rolnictwie".

- 1 miejsce -Przemysław Sarzyński, Okopy Kolonia,
„Wykopki czas zacząć"
- 4 miejsce -Irena Iwańczuk i Krystyna Lepionka -KGW Michałówka,
„StrongMan".
- 5 miejsce -Sylwester Duda, Myszkowiec,
„Przeciąganie liny".
- 1 miejsce -Maria Kagankiewicz -Husynne, Bożena Szykuła -Turka, Joanna Kurek -Mościska, Barbara Drylczuk -Wólka Okopska, Mirosław Ryszkiewicz -Pogranicze, Wojciech Smyk -Zanowinie i Marian Grzywna -Barbarówka.
„Zawody strażackie".
- 2 miejsce -Arkadiusz Sieniawski, Kamil Sieniawski, Mateusz Dumin i Damian Smolbik (wszyscy OSP Ostrów), przygotowywani do zawodów przez Tadeusza Sinkowskiego, Komendanta Gminnego OSP w Dorohusku, zam. Ostrów.
Zawody wędkarskie na Stawie w Strzyżowie.
- 2 miejsce -Rafał Guzowski i Jerzy Bernacki - Koło PZW w Dorohusku,

„Dojenie sztucznej krowy".

-

7 miejsce -Katarzyna Rafalska -Sekretarz Gminy Dorohusk, Ewa Dziedzicka -Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dorohusk.

   
Punktacja ogólna (zespołowa):
1. Horodło - 53 pkt
2. Białopole - 53 pkt
3. Kamięń - 52 pkt
4. Dorohusk - 47 pkt
5. Żmudź - 39 pkt
6. Leśniowice - 35 pkt
7. Wojsławice - 35 pkt

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali uhonorowani pucharami lub nagrodami rzeczowymi. Uwieńczeniem XXI Turnieju Gmin „Między Nami Sąsiadami" - Horodło 2018 był koncert znanego zespołu disco-polo „Fanatic" oraz zabawa taneczna przy muzyce formacji „Accord".

Imprezie towarzyszyły: urządzenia rekreacyjne, przejażdżka kucykiem, stoiska: gminne, Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hrubieszowie, Koła Wędkarskiego i Stowarzyszenia „Karaś" w Strzyżowie.

209A0275

209A0356

209A0453

209A0457

209A0552

209A0640

209A0645

209A0681

209A0725