2018.07.03 Akademia Wspomagania Liderów Oświaty

Fio

  Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradców metodycznych i trenerów świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty.

  W ramach realizacji projektu każdy uczestnik przystąpi do 9-dniowego, 70-godzinnego, wyjazdowego cyklu szkoleniowego oraz 20 godzin e-learningu. Dzięki ich realizacji pracownicy placówek oświatowych podniosą swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/przedszkola w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji, w konsekwencji miejsca ich pracy zostaną objęte profesjonalnym i kompleksowym procesem wspomagania. Dla osiągnięcia powyższych celów szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów przez kompetentnych, praktycznych i doświadczonych trenerów w niedużych, maksymalnie 16-osobowych grupach.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Poniżej przedstawiamy terminy najbliższych szkoleń:   

tabelka