2018.06.25 Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy

susza2  Wójt Gminy Dorohusk informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Dorohusk niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza, istnieje możliwość składania oświadczeń (wniosków) o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

Oświadczenia dotyczące gospodarstw rolnych położonych na obszarach dotkniętych suszą można składać do dnia 15.07.2018 r. Wzory oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk pok. Nr 13 jak również na stronie internetowej.

Komisja dokonuje szacowania strat podczas lustracji w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego szkody, czyli od złożenia oświadczenia o stratach. Jednocześnie informujemy, że Komisja szacuje szkody w uprawach rolnych, na których nie dokonano zbioru plonu. Do oświadczenia o szacowanie szkód należy dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa.

Załączniki:  
word Klauzula informacyjna
word Oświadczenie uprawy