2018.06.22 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ognisku afrykańskiego pomoru świń (ASF)

  GIW  

   Powiatów Lekarz Weterynarii w Chełmie przekazuje treść opublikowanej w dniu wczorajszym Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniającej decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 155/10 z dnia 19 czerwca 2018 r.) oraz informacje dla hodowców świń dotyczące zasad utrzymywania świń w gminach, które znajdują się w obszarze zagrożenia wraz z prośbą o pilne przekazanie niniejszej informacji hodowcom świń w sposób przyjęty zwyczajowo.

Zmiany dotyczą następujących gmin powiatu chełmskiego;

do obszaru zagrożenia (STREFA NIEBIESKA) należą:
WIERZBICA, SAWIN, RUDA-HUTA, DOROHUSK, KAMIEŃ, część gminy wiejskiej CHEŁM położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim, powiat MIEJSKI CHEŁM

Załącznik:
pdf Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich