2018.04.09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ostrów, Okopy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOROHUSK
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

   Wójt Gminy Dorohusk przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości z zasobu Gminy Dorohusk (Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o g. n. (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

wykaz

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy na okres 21 dni.