2018.03.22 Obowiązek wymiany dowodu osobistego

Dorohusk, dn. 22.03.2018r.

INFORMACJA

 Wójt Gminy Dorohusk przypomina mieszkańcom gminy o obowiązku wymiany dowodów osobistych. W przypadku upływu terminu ważności posiadanego dokumentu tożsamości należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Dorohusku lub siedziby organu dowolnej gminy celem jego wymiany. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego może nastąpić:

- osobiście w pokoju nr 3 Urząd Gminy Dorohusk w godz. urzędowania 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub siedzibie organu dowolnej gminy,
- w postaci elektronicznej na platformie ePUAP2.
Ponadto informuję, że dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony nie podlegają wymianie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (82) 566-10-93 w Urzędzie Gminy Dorohusk lub na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://obywatel.gov.pl

podpisWojta