2017.09.07 „Gminne Święto Plonów" - Dorohusk 2017

1 Gminne uroczystości dożynkowe w niedzielę 3 września 2017 r. rozpoczęły się zgodnie z tradycją przejazdem korowodu dożynkowego ulicami Dorohuska, który punktualnie o godz. 11.30 wyruszył z placu przed Urzędem Gminy. Zaprzęgów konnych, wozów i bryczek użyczyli: Adam Gradus, Wojciech Wolik, Krzysztof Stankiewicz z Dorohuska, Jan Suchocki ze Świerż, Krzysztof Szulgacz z Teosina,

Józef Soborski z Michałówki, Dariusz Derkacz z Okop Kolonii, z parą kucy, którym przewodniczył jazdą wierzchem Krzysztof Pietrzak z Dorohuska.

2

W korowodzie wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, wykonawcy wieńców ze zbóż, członkinie, członkowie zespołów śpiewaczych, „Teosinki" z Teosina, „Ale Babki" z Kapelą Męską z Dorohuska, „Sąsiedzi" z Michałówki/Ostrowa, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z Wólki Okopskiej i Okop i wsi Brzeźno. Następnie korowód przybył na plac przy kościele parafialnym i uczestnicy korowodu dożynkowego, wraz z wieńcami, starostami i gośćmi zaproszonymi udali się na Mszę Świętą dożynkową do kościoła. Mszę Świętą w intencji rolników, koncelebrował Ks. Ryszard Winiarski - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku a i homilię wygłosił wikary Grzegorz Kiciak.

3 4
5 6
IMG 0248 DSC 0838
7

Po Mszy świętej, gdy korowód zbliżał się na plac przy Pałacu Suchodolskich na scenę weszła prowadząca - Halina Mysakowska, która przedstawiła uczestników korowodu dożynkowego, wraz z prezentacją zarówno wieńców.

8

Poinformowała, że ma ogromny zaszczyt prowadzić dzisiejszą uroczystość. Dożynki to najpiękniejsze i najważniejsze w roku święto polskich rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, to przede wszystkim podziękowanie rolnikom za trud pracy. Trud, który przynosi plony, ale także nadzieję na doczekanie w dostatku do następnych plonów. Dożynki to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy, to prastary obyczaj i nie przemijająca tradycja. Dożynki Gminne są uroczystością, która nie tylko służy podtrzymywaniu tradycji, ale także przyczynia się do integracji społeczności lokalnej i wzajemnego, lepszego poznania się jej mieszkańców.

9

Po tych słowach serdecznie powitała wszystkich przybyłych na „Gminne Święto Plonów". Jako pierwsi przywitani zostali, gospodarze dożynek, Wójt Gminy, Wojciech Sawa, Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk, Jan Papacz oraz starostowie tegorocznych dożynek, Liliana i Stanisław Kowalczykowie ze Świerż. Państwo Liliana i Stanisław Kowalczykowie mieszkają w miejscowości Świerże, gdzie wspólnie prowadzą gospodarstwo zajmujące się tuczem trzody chlewnej. Są rodzicami piątki dzieci. To one wypełniają wolny czas Państwa Kowalczyk. W dalszej części święta plonów nastąpił piękny, tradycyjny zwyczaj dzielenia się chlebem, który na ręce Pana Wójta przekazali starostowie, z uczestnikami uroczystości. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Niech święto plonów, stanowiące podsumowanie całorocznego trudu będzie uwieńczeniem ich ciężkiej pracy, a serce niech pozostanie przy ziemi i tradycji swoich ojców, niech będzie przykładem dla młodego pokolenia i uczy, że ziemia to matka, która daje pokarm. Chlebem dzielili się gospodarze dożynek, Wójt Gminy, Wojciech Sawa, Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk, Jan Papacz i starostowie dożynek, Liliana i Stanisław Kowalczykowie. Następnie prowadząca, Halina Mysakowska przedstawiła szczegółowo program tegorocznych dożynek, dodając, że dostarczy on wielu wrażeń, zarówno duchowych, jak też artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych. Zaproszonych gości i wszystkich uczestników dożynek przywitał również Wójt Gminy - Wojciech Sawa, który podziękował wszystkim rolnikom za ciężką, w pocie czoła pracę podczas tegorocznych żniw. Słowa dziękczynienia padły pod adresem wykonawców pięknych wieńców dożynkowych, uczestników konkursów, oraz tych wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji „Gminnego Święta Plonów". Po wystąpieniu Wójta Gminy głos zabrali:
- W imieniu posłanki na Sejm RP, Beaty Mazurek – Mirosław Czech - Radny Rady Miasta Chełm,
- W imieniu Wojewody Lubelskiego, Przemysława Czarnka, Katarzyna Zawiślak - Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, Zastępca Dyrektor Biura Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk

10

11

- Oleksij Nesteruk - Wójt Gminy Huszcza.Tym samym część oficjalna uroczystości dożynkowych dobiegła końca, po czym przystąpiono do części artystycznej. Dożynki to święto radości i okazja do zabawy, dlatego też po uroczystościach obrzędowych organizatorzy zaplanowali bogaty program artystyczny.Przedstawiono również sponsorów dożynek. W bogatej części artystycznej wystąpiło wiele zespołów śpiewaczych, ludowych, wokalnych, kapel, tj: „Teosinki" z Teosina, „Sąsiedzi" z Michałówki/Ostrowa,

12

kapela „Pogodna Jesień" z Wólki Okopskiej,

13

„Ale Babki" z Kapelą Męską,

14

„CudaWianki" z Dorohuska

15

i „Opalinka" z Huszczy (Ukraina), których występy publiczność nagrodziła gromkimi oklaskami.

16

Dozowanie wrażeń artystycznych było rozłożone w czasie, najpierw wystąpiło znane zamojskie trio „Gdzie diabeł nie może"

17

później znane zespoły discopolowe „Defis"

18

19

i „Nokaut" .

20

21
Do niesamowitego wręcz pokazu sztucznych ogni zaprosiła firma „Efekt" Janusza Zająca z Chełma, a na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna
z DJ-em. Podczas gminnych uroczystości dożynkowych w Dorohusku, które odbyły się w niedzielę 3 września 2017 r. imprezami towarzyszącymi były:

1. 02.09.2017 r. (sobota) – Otwarty Turniej Szachowy z okazji „Gminnego Święta Plonów" o puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Dorohusku  Komunikat z Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar z okazji „ Gminnego Święta Plonów" o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dorohusk, zorganizowanego w Dorohusku w dniu 02.09.2017 r.

Rozegrane konkurencje, zwycięzcy:

Kat. juniorzy (do lat 18)

1. Matczuk Marcin - Dorohusk
2. Drozd Mikołaj - Chełm
3. Gajur Piotr - Wólka Okopska

Kat. seniorzy (pow. lat 18)

1. Łuczkiewicz Arkadiusz - Wojałowice
2. Aleksander Czerepko - Dorohusk
3. Kamil Iwko - Dorohusk

Kat. dziewczęta, kobiety

1. Maria Gajur - Wólka Okopska
2. Matczuk Nikola - Dorohusk
3. Gajur Anna - Wólka Okopska

W turnieju udział wzięło 13 szachistów. Nad całością zawodów czuwała komisja sędziowska pod sprawnym kierownictwem opiekuna sekcji szachowej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki - Aleksandra Czerepko. Zwycięzcy I-III miejsc otrzymali puchary i dyplomy. Puchar, statuetkę dla najmłodszego uczestnika otrzymał 8-letni Piotr Gajur z Wólki Okopskiej.

22

2. Otwarte Dożynkowe Zawody Wędkarskie metodą połowu ryb, spławikowo-gruntową (dwie wędki) o Puchar Wójta Gminy Dorohusk przeprowadzone w dniu 03.09.2017 r. na rzece Bug.

Zawody rozegrano w jednej kategorii „open", w wyniku ciągle padającego deszczu udział wzięło jedynie 7 wędkarzy.
I miejsce - Roman Zagoła - Dorohusk
II miejsce - Rafał Guzowski - Dorohusk
III miejsce - Paweł Szewczuk - Brzeźno

27

3. Gminny konkurs na „Tradycyjny wieniec dożynkowy"

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Michałówce
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Dorohusku
3. Zespół śpiewaczy „Teosinki" z Teosina
4. Zespół Śpiewaczy „Nadbużański Klon Zielony" z Zanowinia
5. Wieś Brzeźno
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Okopach
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Okopskiej

23

Wieniec KGW z Michałówki, który zajął I miejsce w gminnym konkursie reprezentował będzie gminę Dorohusk w powiatowym konkursie na „Najbardziej tradycyjny wieniec dożynkowy" w Rejowcu w dniu 10 września 2017 r. Do konkursu na „tradycyjny wieniec dożynkowy" stanęło 7 wieńców.

4. Gminny konkurs na „Na tradycyjny chleb wiejski"

1. Agnieszka Kulińska - Mościska
2. Bożena Ołyniuk - Dorohusk
3. Danuta Kolman – Zalasocze
4. Irena Iwańczuk - Michałówka

Do konkursu zgłoszono 4 chleby. Chleb wypieczony przez Agnieszkę Kulińską z Mościsk. został zgłoszony do konkursu powiatowego. Jury oceniało te produkty pod względem smaku, estetyki podania i związku z tradycjami kulinarnymi regionu.

24

5. Gminny konkurs na „Na najsmaczniejsze ciasto kruche"

1. Władysława Skoczylas – Zanowinie
2. Izabela Kondrat - Dorohusk
3. Justyna Łacińska - Wólka Okopska

Wyróżnienia za udział otrzymali: Bożena Tworek, Wanda Iwko, Krystyna Kawalec z Dorohuska, Beata Skoczylas z Okop, Jadwiga Lejman z Turki, Krystyna Lepionka, Barbara Popek, Czesława Chomiarczuk z Michałówki, Bogdanna Koszuk z Brzeźna, Joanna Kurek z Mościsk i Monika Synyszyn z Wólki Okopskiej. Do gminnego konkursu "Na najsmaczniejsze ciasto kruche zgłoszono 14 ciast,. We wszystkich konkursach oceny dokonywała komisja w składzie:
- Agnieszka Gałęziowska – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie,
- Janusz Gałan - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chełmie,
- Ryszard Suszyński - Kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Brzeźnie,
- Diana Bernacka - Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chełmie,
- Wanda Urbansky – była Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku.

25

Imprezie towarzyszyły wystawy: płodów rolnych, stoiska: kawiarenki - Stowarzyszenia Kobiet „Niebieska Zebra", „Repstyl" Ewy i Rafała Pieczykolanów, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Końskowoli – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie, artysty-plastyka, Bogusław Winiarskiego, Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Koła Gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dorohusku, „ Blue Dot" s.c. Chełm, dostawcy internetu, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie, tatuaży, bransoletek – Beaty Chwaleby, powożenie kucykami Dariusza Derkacza z Okop Kolonii, animacja kulturalna dla dzieci świadczona przez firmę „Pokusa" z Chełma oraz liczne stoiska handlowe i gastronomiczne.Podczas Dożynek odbyło się losowanie abonamentu na roczny dostęp do internetu bez limitu, ufundowane przez firmę Blue Dot super szybki Internet domowy. Abonament wylosował Pan Kuliński Piotr z Mościsk. Imprezą towarzyszącą była również IV edycja „Nadbużańskiego Biegu Pod Prąd" na dystansie około 14 km oraz I Mistrzostwa Straży Granicznej w Biegach z Przeszkodami, z którego będzie oddzielna fotorelacja.

DSC 0023 DSC 0057 DSC 0079 DSC 0083
DSC 0084 DSC 0115 DSC 0126 DSC 0132
DSC 0152 DSC 0189 DSC 0196 DSC 0205
DSC 0206 DSC 0207 DSC 0219 PUBLICZNOŚĆ

Organizację dożynek wsparli liczni sponsorzy:

Mieczysław Seweryniuk Właściciel P.P.H.U. „ADRIUST" Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Export - Import Brzeźno „Mondi" Dorohusk Sp. z o.o.
Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński spółka komandytowa
P.W. „Sabat" Beata Sawicka
König s.c. Grzegorz König – Pruszcz
Marek Maria Pieńkowski Farma Suchekownaty
„Geo-Tech" Chełm, Zbigniew Siłuch
„Blue Dot" s.c. Chełm
PHP „Kuppol" Jan Kupracz
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach – Oddział Dorohusk
Instalacje Sanitarne - Projektowanie Wykonawstwo I Nadzór Hałas Adam
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku z/s w Okopach
Sklep Wielobranżowy "Rekin" Liliana Nafalska
Sklep Obuwniczo - Tekstylny Kazimierz Świderski
Sklep spożywczo – przemysłowy w Świerżach Romualda Wierzbicka
Sklep Przemysłowo – Gospodarczy w Dorohusku, Waldemar Ruszkiewicz
Handel i Gastronomia Stanisława Turewicz, Świerże
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie Sp. z o. o. Waldemar Szynal
Sklep spożywczo – przemysłowy w Dorohusku, Artur Mazurek
Artykuły spożywczo – przemysłowe w Dorohusku, Lucyna Wawrzyk
Agata Radzięciak – Radna Rady Powiatu Chełmskiego

Organizatorzy kierują również podziękowania:

Justynie Łabędzkiej z Dorohuska
Annie Jabłońskiej z Dorohuska
Małgorzacie Rabiak z Dorohuska
Sołectwu Zanowinie
Krzysztofowi Wójcikowi z Okop
Małgorzacie Sarzyńskiej z Kolonii Okopy
Tadeuszowi Sinkowskiemu z Ostrowa
Mieczysławowi Prończukowi Dorohuska
Danucie Kolman z Zalasocza
Państwu Bożenie i Adamowi Ołyniuk z Dorohuska
Wandzie Iwko z Dorohuska
Edwardowi Drzewińskiemu z Ostrowa
Konradowi Czebiera z Dorohuska
KGW Dorohusk
Mieczysławowi Gałeckiemu z Dorohuska
Danucie Domińczuk z Dorohuska
Środowiskowemu Domu Samopomocy „Cytrynka" w Dorohusku
Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dorohusk
Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Dorohusk
Jadwidze Jesiończak z Dorohuska
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku
Bogdanowi Saganowi - organiście Parafii Dorohusk
Komendantowi Komisariatu Policji w Dorohusku
Księżom z Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku
Gminnemu Zakładowi Obsługi w Dorohusku
Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku
Pracownikom Urzędu Gminy w Dorohusku 
Sołtysom i Sołectwom z terenu Gminy Dorohusk
Pracownikom interwencyjnym i publicznym Urzędu Gminy w Dorohusku