2017.06.08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Husynne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOROHUSK PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

    Wójt Gminy Dorohusk przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości z zasobu Gminy Dorohusk (Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o g. n. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm. ), w związku z uchwałą Nr XXXI/155/2017 Rady Gminy Dorohusk z dnia 2 czerwca 2017 roku.

wykazHusynne