2017.06.08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Okopy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOROHUSK
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

    Wójt Gminy Dorohusk przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości z zasobu Gminy Dorohusk (Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o g. n. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). 

wykazOkopy

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy na okres 21 dni.